Historik

Det billedkunstneriske grundkursus BgK Storstrøm blev etableret i 2006 som fireårigt forsøgsprojekt i et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved og Lolland. BgK Storstrøm er i dag formelt organiseret som folkeoplysende forening med en bestyrelse og med en faglig og administrativ leder, ansat af foreningens bestyrelse. BgK Storstrøms virksomhed baseres på tilskud fra Statens Kunstråd, Vordingborg Kommune og private fonde.

Skolen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune med undervisning i egne lokaler i Valdemarsgade 96, Vordingborg.

Bestyrelsens medlemmer