Hvornår?

Én gang årligt optages der op til 10 nye elever på BgK Storstrøm.
Der kan desuden løbende optages elever, så længe der er ledige pladser på uddannelsen. Lederen kan kontaktes angående dette på tlf. 24648614.

Der er ansøgningsfrist for optagelse af nye elever søndag d. 1. juni 2014.

BgK Storstrøm har kursusstart mandag d. 1. september 2014.

Hvordan?

Optagelse sker ved skriftlig ansøgning til skolens leder.

Udfyld et ansøgningsskema med alle relevante oplysninger.

Ansøgningsskemaet kan du hente her: PDF ellerWord


Ansøgningsskema sendes med dokumentation af værker (fotodokumentation, billedscanninger) vedhæftet pr. e-mail til:

Herefter vil du blive indkaldt til en samtale. Her skal du præsentere dit udvalg af egne værker (dokumentastion af værker) til vurdering af skolens leder samt en ekstern censor.

Hvem?

Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af værkernes kvalitet, din baggrund, motivation, interesser samt evne til at arbejde selvstændigt.

Dog forudsættes det, at du påtænker videre uddannelse på kunstakademiet, designskolen, arkitektskolen, filmskolen eller lign. samt at du er mellem 15 og 25 år.  Der kan dispenseres for alderskravet.

Print