Undervisning:
Hovedunderviser og vejleder på uddannelsen er leder af BgK Storstrøm, billedkunstner Astrid Winsløw Hammer. Der vil i perioder være tilknyttet gæstelærere og foredragsholdere, som alle er professionelle billedkunstnere, teoretikere og formidlere.

Foto: Astrid Winsløw Hammer

Fagligt indhold:
BgK Storstrøm giver dig mulighed for faglig fordybelse og intensiv læring i kunst i al sin mangfoldighed og uoverskuelighed: Undervisningen er differentieret og erfaringsbaseret og tager udgangspunkt i praksis, hvor du får individuel vejledning, mens du arbejder eksperimenterende med selvstændig idéudvikling og værkfremstilling.

Som arbejdsredskab vil du kunne få grundlæggende indføring i forskellige genrer, discipliner, teknikker, metoder og medier som digitalt foto, video, lyd, grafik, tegning, maleri, skulptur, installation, IT, webdesign mm. efter behov.

Kunstteori, kunsthistorie og formidling inddrages i undervisningen, og du vil få kendskab til hvad der foregår på samtidskunstscenen, nationalt såvel som internationalt.

Via fælles opgaver, værkgennemgange, diskussioner, oplevelser af kunst, udstillinger og udveksling af erfaringer, vil du, sammen med de andre elever på BgK-holdet, være en del af et inspirerende kunstnerisk fællesskab.

BgK-uddannelsen giver dig en bred visuel forståelse og idé til, hvordan du anvender kunsten som redskab. Du er selv med til at forme din BgK-uddannelse, således at du kan anvende den som afsæt til at søge ind på de forskellige videregående kunstneriske og kreative uddannelser.

Ledelse:
Billedkunstner Astrid Winsløw Hammer er ansat som leder af BGK Storstrøm med tiltræden pr. 1. december 2007.

Sted:
Undervisningen foregår fast på BgK Storstrøm ved siden af Ungdomskulturhuset Birdhouse i centrum af Vordingborg. Derudover undervises der i perioder ude af huset i samarbejde med andre kulturelle institutioner.

Tidspunkter:
Der vil som udgangspunkt være undervisning fast to dage ugentligt à 4 timer samt én værkstedsdag, hvor der forventes at du arbejder selvstændigt.

På den ugentlige værkstedsdag er der mulighed for at modtage individuel faglig vejledning efter aftale.

Undervisningen foregår mandage og torsdage kl. 16.00 - 20.00.

Der er fast ugentlig værkstedsdag onsdage kl. 16.00 - 20.00.

Derudover vil der af og til være undervisningsaktiviteter i weekender i forbindelse med workshops, værkstedsbesøg, studieture etc. I efteråret 2013 tager BgK på studierejse til New York City.

Der er mødepligt. Al undervisning er obligatorisk.

Du har derudover mulighed for at arbejde på egen hånd alle dage, hvor du frit kan benytte BgKs værkstedsfaciliteter. Nøgle til BgK udleveres mod et depositum på 150 kroner.

Økonomi:
Uddannelsen på BgK Storstrøm er gratis men ikke SU-berettiget.

Der forventes dog at du sætter 4800 kroner af årligt til materialeudgifter og studieture. Beløbet opkræves og indbetales inden skolestart i august.

Tilmelding til BgK Storstrøm er gældende ved indbetaling af materialepenge ved kursets start. Da tilmeldingen er bindende, refunderes det indbetalte beløb ikke ved evt. udmeldelse af kurset.