Historik

Det billedkunstneriske grundkursus BgK Storstrøm blev etableret i 2006 som fireårigt forsøgsprojekt i et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved og Lolland. BgK Storstrøm er i dag formelt organiseret som folkeoplysende forening med en bestyrelse og med en faglig og administrativ leder, ansat af foreningens bestyrelse. BgK Storstrøms virksomhed baseres på tilskud fra Statens Kunstråd, Vordingborg Kommune og private fonde.

Skolen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune med undervisning i egne lokaler i Valdemarsgade 96, Vordingborg.

Bestyrelsens medlemmer

  • Formand Christina Louise Jørgensen, leder af Kunsthal 44 Møen
  • Næstformand Ib Brøkner Christiansen, rektor og repræsentant for Vordingborg Gymnasium og HF
  • Sekretær Astrid Winsløw Hammer, billedkunstner og leder af BgK Storstrøm  
  • Henrik Christiansen, musikskoleleder og repræsentant for Vordingborg Musik- og Billedskole
  • Heine Skjerning, billedkunstner og afdelingsleder på BGK Midt & Vest, repræsentant for Billedkunstnernes Forbund (BKF)
  • Tinna Jøhl, forældrerepræsentant

Print